Welkom op de website van 'IK BIN PRO'

Een groot deel van de samenleving is onbekend met het praktijkonderwijs. Over het praktijkonderwijs en haar leerlingen bestaan veel vooroordelen, zoals "De praktijkschool zou een school zijn voor domme mensen" en "Onderwijs voor kinderen met een leerachterstand die geen kans maken op een diploma en werk". Om deze stigma's te weerleggen hebben de zeven Friese scholen voor praktijkonderwijs in samenwerking met Omrop Fryslân een televisieserie gemaakt over het praktijkonderwijs.

Met deze documentaireserie en werkportretten van oud-leerlingen willen we de negatieve beeldvorming die heerst rondom het praktijkonderwijs en haar leerlingen wegnemen. Door te laten zien wat voor leerlingen er op zo’n school zitten, wat zij daar doen en voor welke uitdagingen zij komen te staan, krijgen mensen te zien dat deze groep leerlingen niet zo anders is dan anderen. Zij hebben wel degelijk kwaliteiten in huis en hebben ook ambities die zij willen verwezenlijken. Dit veranderende perspectief moet er voor zorgen dat leerlingen van het praktijkonderwijs nu en op langere termijn meer kansen krijgen, onder andere bij de toeleiding naar de arbeidsmarkt.

Met ondersteuning van Aavas subsidieadvies is voor dit project subsidie aangevraagd bij het Kansenfonds Fryslân voor het project 'IK BIN PRO'. Op deze website vindt je informatie over het praktijkonderwijs, het project "ik bin pro" en alle deelnemende en ondersteunende partners.

Met trots tonen wij u de trailer van de serie!